Renovering på Østerled.

Pga ledningsrenovering af Østerled vil der kunne forekomme driftsforstyrrelser og kortvarige afbrydelser af fjernvarmen på hele Østerled-Østermarken o…

Fjernvarmen bliver dyrere end forventet i 2022, det skyldes Ruslands invasion af Ukraine.

Som følge af Ruslands invasion af Ukraine vil energipriserne på både el og naturgas forsætte sit høje niveau i hele 2022, mod et forventet fald mod de…

Nyhed Broager.dk

https://www.broager.dk/nyheder/groent-lys-til-at-udskifter-to-gaskedler-med-ny-elkedel?PID=11628&M=NewsV2&Action=1

Info om varmechecken

Energistyrelsen finder ikke, at Broager Fjernvarme er omfattet af ordningen omkring varmechecken. Det skyldes at produktionssammensætningen ikke opfyl…

Målerskift

Man vil blive orienteret på SMS når det er tid til booking, hvis man IKKE er tilmeldt SMS kan det gøres på >>  https://sms-service.dk/broager-fj…

Pris ændringer

Ændringer i prisniveauer grundet voldsomme stigninger i gas- og el-priser Siden 1. januar i år er gaspriserne steget markant. Som omtalt i mediedæknin…

Fjernvarmedeklaration 2020

Få samlet posten fra os via E-boks

Tilmelding kan ske via "Min side" eller "Selvbetjening" Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte værket. 

Broager nomineres til Fjernvarmepris 2019

Læs artiklen fra Broager.dk her

Opkrævning af aconto varme

Der opkræves nu aconto varme i juni og juli, hvorimod januar og december er betalingsfri. Dette som følge af omlægning af regnskabsåret, som du kan læ…

Find dit ledningsnet

Fjernvarmens ledningsnet Find dit ledningsnet Følg linket til ledningsnettet her OBS: Kortet kan ikke bruges som dokumentation, vi gør opmærksom på…