Info om varmechecken

31. marts 2022

Energistyrelsen finder ikke, at Broager Fjernvarme er omfattet af ordningen omkring varmechecken. Det skyldes at produktionssammensætningen ikke opfylder de fastsatte kriterier.

Se mere her>>> https://ens.dk/ansvarsomraader/varme