Login oplysninger, årsopgørelse m.m.

15. januar 2019

Du kan se din årsopgørelsen for 2018, budget m.m. for 2019.

På vores hjemmeside skal du via "Min side" eller "E-forsyning" logge ind. Følg linket her.

Er du tilmeldt betalingsservice finder du loginoplysningerne på betalingsoversigten.

Er du ikke tilmeldt betalingsservice, finder du loginoplysningerne på dit indbetalingskort

 

Mange forbrugere har grundet det varmere og forkortede regnskabsår et tilgodehavende. Dette bliver automatisk modregnet første acontoopkrævning.