Pris ændringer

28. december 2021

Ændringer i prisniveauer grundet voldsomme stigninger i gas- og el-priser
Siden 1. januar i år er gaspriserne steget markant. Som omtalt i mediedækningen får det også konsekvenser for det danske prisniveau. Især efter sommerferien er priserne steget med 300%!
Elpriserne er steget med over 100%.

De danske fjernvarmeværker står derfor i en situation at varmepriserne skal hæves betragteligt.
For at imødegå for store efterregninger, stiger varmeprisen pr 1. januar. Den variable pris stiger med kr. 65 til i alt kr. 575,00 pr. MWh.

Broager Fjernvarme har også udarbejdet budget for 2022, der viser, at din varmepris for 2022 stiger yderligere pr. 1 april. Det betyder, at den variable takst stiger yderligere til kr. 668,75 pr. MWh. Det betyder en samlet prisstigning på 16 % for 2022, og det betyder et standardhus til at betale kr. 2534 ekstra for året 2022. For en standardlejlighed udgør samlede stigningen kr. 1825 ekstra for året 2022.


Hvorfor ser vi denne stigning i priserne?
Prisen på gas er steget som følge af øget efterspørgsel kombineret med et lavere udbud. Ser man på udbuddet, er flere gasfelter ude af drift – herhjemme er Thyrafeltet planlagt ude af drift. Derimod har det ikke været planlagt, at en række norske felter er ude til revision – og det har sænket udbuddet, hvilket kan få prisen til at stige yderligere.
Normalt vil de europæiske lande trække på store lagre med naturgas, når priserne globalt bliver glohede, og forbruget til opvarmning stiger om vinteren. Men lagrene er allerede halvtomme, fordi efterspørgslen på naturgas har været usædvanlig høj hele sommeren. Samtidig har Rusland skruet ned for leverancerne af gas til Vesteuropa.
Der er dog ingen grund til at frygte fysisk mangel på gas i Danmark.
De nordiske vandreservoirer, der bruges til elkraft, er mindre fyldte end normalt. Fyldningsgraden er i september 15 procentpoint mindre end normalt i Norge, oplyser Energi Norge. Forklaringen er, at der har været usædvanligt lidt nedbør. Det betyder, at der bliver produceret mindre el ved vandkraft.
Markedet for el fungerer nemlig sådan, at det er den dyreste nødvendige el-producerende enhed, der til enhver tid bestemmer prisen på al strøm, der udbydes på det internationale marked.
En lille del af forklaringen på de stigende priser er, at det har blæst mindre end normalt i Nordeuropa i efteråret. Derfor er der mangel på den billige el, som vindmøllerne producerer. Når energien ikke kan komme fra grønne kilder, skal den hentes andre steder fra. Det er de fossile energikilder som kul, olie og ikke mindst gas.
Dette er sammenlagt skyld i denne kedelige meddelelse fra os. Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte Broager fjernvarme.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Broager fjernvarme