Udsættelse af generalforsamling 2021

25. marts 2021

Ifølge Broager Fjernvarmeselskabs vedtægter skal der afholdes generalforsamling hvert år senest ved udgangen af april måned.
Idet forsamlingsforbuddet ikke tillader større forsamlinger, udsættes generalforsamlingen på ubestemt tid.

Bestyrelsen