Målerskift

27. januar 2022

Man vil blive orienteret på SMS når det er tid til booking, hvis man IKKE er tilmeldt SMS kan det gøres på >>  https://sms-service.dk/broager-fjernvarme 

Booking kan foretages på >> https://maalerskift.onlinebooq.dk/ eller på https://www.broager-fjernvarme.dk/målerskift.

Måleren bliver de nye https://www.kamstrup.com/da-dk/varmeloesninger/intelligente-varmemaalere/meters/multical-603