Fjernvarmedeklaration 2023

Nye betalingsterminer gældende fra januar 2024

Opkrævning af 4 aconto-rater 2024 Betaling 1 forfalder 1. februar, arsopgørelse for 2023 vedlægges, evt overskud modregnes. Betaling 2 forfa...

Pressemeddelelse: Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. og Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. undersøger mulighederne for en sammenlægning

Målerskift

Man vil blive orienteret pa SMS nar det er tid til booking, hvis man IKKE er tilmeldt SMS kan det gøres pa >>  https://sms-service.dk/broage...

Få samlet posten fra os via E-boks

Tilmelding kan ske via "Min side" eller "Selvbetjening" Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte værket. 

Find dit ledningsnet

Fjernvarmens ledningsnet Find dit ledningsnet Følg linket til ledningsnettet   her OBS: Kortet kan ikke bruges som dokumentation,...
//