Nye betalingsterminer gældende fra januar 2024

30. januar 2024

Opkrævning af 4 aconto-rater 2024

Betaling 1 forfalder 1. februar, årsopgørelse for 2023 vedlægges, evt overskud modregnes.

Betaling 2 forfalder 1 maj.

Betaling 3 forfalder 1 august.

Betaling 4 forfalder 1 november.

//